Služba je zrušená.

Požadovaná služba ZBGIS je od 1.2.2023 zrušená. Ako náhradu odporúčame použiť služby podľa https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/wms/wms-zbgis.html