FeatureInfoCollection - layer name: 'Vodný tok'
Meno, názov (prípadne kód) Identifikátor užívania, funkcie Hydrologická charakteristika Pôvod hydrografického objektu Poloha objektu Stav objektu Popis, poznámka Dátum aktualizácie objektu Existencia objektu Aktuálny stav objektu Presnosť horizontálna Presnosť vertikálna DIGEST kód ZBGIS_ID OBJECTID Dĺžka (m) Identifikátor správcu
Hornád Nesplavný Celoročný Prirodzený, pôvodný Neaplikovateľný, nepoužiteľný Pomocný N/A 16.4.2020 Existencia overená V teréne overené vlastnosti Odhadovaná poloha, priebeh Na reliéfe BH140 {DFEDEEEE-9DB8-48D4-804F-E05ADE64EBCD} 281153 523,684798 N/A